Σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία ιδιωτών , επιχειρήσεων"

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-3-2010
Με πρόσθετα μέτρα δημοσιοποιείται, μέσα στις επόμενες ημέρες, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Το οποίο θα περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Τα νέα μέτρα,   θα προβλέπουν εισαγωγή πρόσθετου κλιμακίου 45% στη φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων άνω των 100.000 ευρώ και περαιτέρω αύξηση της φορολογίας σε ακίνητα offshore εταιρειών σε 15%..

Ακίνητα....

Ένα ακόμη μέτρο, που ωστόσο θα ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση με τη φορολογία κεφαλαίου, αφορά και την αύξηση του φόρου στα ακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άνω των 5 εκατ. ευρώ) με συντελεστή 2%, η οποία θα ισχύσει προσωρινά για τα επόμενα τρία χρόνια.Επιβαρύνσεις

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επέρχεται πλήρης ανατροπή του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, με επιβαρύνσεις που θα πλήξουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης, όπως και μεγάλου μέρους των φοροαπαλλαγών, η νέα κλίμακα φορολόγησης στην οποία θα ενταχθούν και τα επιδόματα με αποτέλεσμα την υψηλότερη φορολόγησή τους, η σύνδεση του αφορολογήτου ορίου με τις αποδείξεις που εξακολουθεί και παραμένει ένας γρίφος, τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, η εφαρμογή καθολικού «πόθεν έσχες», αποτελούν ένα ακόμη εκρηκτικό μείγμα για τα εισοδήματα και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικές ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

Νέα κλίμακα και τεκμήρια διαβίωσης
Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους παραμένει στα 12.000 ευρώ.
Θα λειτουργούν αθροιστικά, χωρίς απαλλαγές όπως για παράδειγμα αυτό της πρώτης κατοικίας έως και 200 τ.μ., ενώ δεν θα ισχύουν για τους συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, για τα ακίνητα το τεκμήριο θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, ενώ θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την επιφάνεια καθώς για διαμερίσματα έως και 100 τ.μ. το τεκμήρια θα είναι μέχρι 4 ευρώ/τ.μ., από 100 - 150 τ.μ. θα είναι 5 ευρώ/τ.μ., ενώ για άνω των 150 τ.μ. το τεκμήριο θα είναι 6 - 7 ευρώ/τ.μ.

ΙΧ
Ανάλογα με τον κυβισμό του Ι.Χ. θα εφαρμόζονται τα τεκμήρια και για τα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη πρόταση για επιβατικά Ι.Χ. έως και 1.200 κ.ε. το τεκμήριο θα είναι έως και 2.000 ευρώ το χρόνο, ενώ για κάθε επιπλέον 100 κ.ε. θα αυξάνεται κατά 200 ευρώ.

Το τεκμήριο για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων θα κυμαίνεται από 4.000 έως 5.000 ευρώ, ενώ στα ίδια επίπεδα αναμένεται ότι θα καθοριστεί και το τεκμήριο για το βοηθητικό προσωπικό.

Σύνδεση αποδείξεων με το αφορολόγητο όριο
Οι αποδείξεις συνδέονται με το αφορολόγητο όριο. Με βάση το τελευταίο σχέδιο του υπουργείου για να χτιστεί το αφορολόγητο όριο έως τις πρώτες 6.000 ευρώ δεν θα χρειάζεται η προσκόμιση αποδείξεων.

Στη συνέχεια, για τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ, δηλαδή έως και το ύψος του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ, θα απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ύψους 600 ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% των 6.000 ευρώ.

Οι αποδείξεις που θα χρειάζονται για υψηλότερα εισοδήματα θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Έτσι, φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 6.000 ευρώ, αφού έως τις 12.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ύψους 600 ευρώ και για το επιπλέον ποσό των 18.000 ευρώ (χ30%) 5.400 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το εισόδημα των 50.000 ευρώ θα τεθεί ως πλαφόν, πάνω από το οποίο για να κερδίσει κάποιος το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρώσει και αποδείξεις ανάλογης αξίας δηλαδή 12.000 ευρώ.

Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης 

Καταργούνται όλες οι περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Επίσης, καταργούνται όλες οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αλλά σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των ταξί, φορτηγών δημόσιας χρήσης, λεωφορείων ΚΤΕΛ, ενοικιαζομένων δωματίων (χωρίς ελάχιστο όριο 7 δωματίων), κάμπινγκ, μηχανικών - αρχιτεκτόνων, λιανοπωλητών, πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, βενζινάδικων, περιπτέρων, κ.ά.

Φορολογία επιχειρήσεων
Η κύρια μεταβολή αφορά στο διαχωρισμό των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη. Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή 40%.

Στη συνέχεια, τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Το ποσοστό των μερισμάτων που εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, θα υπολογίζεται έτσι ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μην ξεπερνά το 40%. Επιστρέφεται φόρος σε όσους από τη συνολική φορολόγηση προκύπτει φόρος μικρότερος του 40%.

Ακόμα, θεσπίζεται 5ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 30 ετών, ενώ προβλέπεται η επέκταση του ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται.

Επαναπατρισμός κεφαλαίων
Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου «πόθεν έσχες» εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλωθούν, να παραμείνουν εκτός Ελλάδας και να εξαιρεθούν του «πόθεν έσχες» εφόσον καταβληθεί φόρος 8% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων Ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής.

Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.