Α.Ο.Γ. Πιερίδες Μούσες: Προς αποκατάσταση της αλήθειας