Απάντηση του Δ. Καλαϊτζή στις «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ...» του ΠΑΣ.ΤΣΙΤΙΡΩΚΗ