Μαραθώνιες διαβουλεύσεις για να καλυφθεί η απόσταση με τους δανειστές

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:Πρόεδρε παίρνω 30 βουλευτές και φεύγουμε...

Παράνομη ενίσχυση της βιομηχανίας Ζάχαρης με 30 εκ € από αποθεματικά της ΑΤΕ