Το αμμορυχείο στο Λιτόχωρο, τα βιομηχανικά απόβλητα και ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου!

Πρόσκληση για την εκδήλωση λήξης της φετινής περιόδου