Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

ΘΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ "ΓΚΑΒΛΟΤΙΚ" ΣΟΥΒΛΑΚΙ