Δέν τη φοβάμαι τη βροχή της Τρόικας τη μπόρα (ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΗ)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ