Η κυβέρνηση στηρίζει την ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ, "δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία" "Αξιόπιστα τα στοιχεία"