Μέλος της ΚΠΕ κατηγορεί την ΔΗΜΑΡ για διαπλοκή!

ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΨΝΠΟ

Η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση της υποψηφίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μαρίας Τσιμήτρη στη γενέτειρά της, τη Βροντού και σε άλλη συνάντηση με συναδέλφους της Δημοτικούς Συμβούλους