"Τελικά πόσα και σε ποιούς χρωστάμε; ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ;

Τέτοια ώρα τέτοια λόγια την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010