Οι υπερωρίες στα κόμματα και τους Βουλευτές.

Οριστικά «ψαλίδι» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις-πολυτεκνικά επιδόματα