Παράνομη ενίσχυση της βιομηχανίας Ζάχαρης με 30 εκ € από αποθεματικά της ΑΤΕ


..

Παράνομη ενίσχυση της βιομηχανίας Ζάχαρης με 30 εκ € από αποθεματικά της ΑΤΕ


2015-03-29_8.50.02_.png
via capital

epikairo: Η κυβέρνηση πέραν της πάγιας θέσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσει "το εργαλείο " της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για οποιαδήποτε ρύθμιση, χθες για πρώτη φορά προχώρησε στην υπογραφή αυτής καθ' υπέρβαση των ισχύ ουσιών διατάξεων που διέπουν την διαδικασία των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης όπου εκεί προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 145 και 146 το οποίο εφαρμόζεται παράλληλα με τις διατάξεις του πτωχευτικου κώδικα παρακάμπτοντας κάθε κανόνα δικαίου προχώρησε η κυβέρνηση στην κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΒΖ α. Ε...
παραβλέποντας το βασικό σκοπό της ειδικής εκκαθάρισης που ειναι η ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και η απόδοση των χρημάτων στους πιστωτές ( δημόσιο,εργαζόμενοι, ασφαλιστικά ταμεία ) και υποχρέωσε με τροπο που αντιβαίνει στον νομό να αποδώσει άμεσα 30 εκατομμύρια στην ΕΒΖ ΑΕ που δεν ειναι πιστωτής.

Σημειωτέον ότι η ΕΒΖ ειναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και διέπεται από το καθορισμένο νομικό πλαίσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ειναι η σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου που να προκύπτουν και οι ανάγκες για την αύξηση του κεφαλαίου, η βιωσιμότητα , καθώς και τα περιθώρια ανάπτυξης . Και εδώ τίθονται τα εύλογα ερωτήματα τι θα γίνει με τα προνόμια των πιστωτών γιατί δεν λήφθηκαν υπ' όψιν οι κείμενες διάταξης, γιατί καταστρατηγήθηκε ο σκοπός της εκκαθάρισης.

Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι.