ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟΥΒΛΑΚΙ......
Τουβλάκι τουβλάκι θα χτιστεί η νέα Ελλάδα.......

ΑΠΟ ΤΟΝ Καρπούζος Χαράλαμπος