Κρίτων Αρσένης στην Ολομέλεια: Η προστασία των αλιευμάτων είναι προϋπόθεση για την προστασία των αλιέων


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Κρίτωνα Αρσένη
Ευρωβουλευτή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2010
Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, συμμετοχικές διαδικασίες και η εφαρμογή της αρχής της "πρόληψης" τα κλειδιά για την επιτυχία της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
Η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να αποτελέσει την πρωτεύουσα αρχή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και να συνοδευτεί με μακροχρόνιο σχεδιασμό, συμμετοχικές διαδικασίες και την εφαρμογή της αρχής της "πρόληψης", τόνισε κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, μέλος ....των επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ έγινε στη διάρκεια της συζήτησης για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική κατά την πρώτη παρουσία της νέας Επιτρόπου Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ανάληψη των καθηκόντων της.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Κρίτωνα Αρσένη
«Η σημερινή Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει αποτύχει. Τα περισσότερα αλιευτικά αποθέματα καταρρέουν. 88% των ευρωπαϊκών αλιευτικών αποθεμάτων αλιεύονται πέρα από το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο. 30% των αλιευτικών αποθεμάτων βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων, που σημαίνει ότι πιθανά δεν θα καταφέρουν να  αποκατασταθούν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα που αλιεύεται σε ηλικίες που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την αναπαραγωγική διαδικασία. Η συζητούμενη αναθεώρηση είναι λοιπόν απαραίτητη.
Η προστασία των αλιευμάτων είναι προϋπόθεση για την προστασία των αλιέων. Για να αποτρέψουμε την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Αλιείας είμαστε υποχρεωμένοι να  μειώσουμε την αλιευτική προσπάθεια και τον Ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο. Η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να αποτελέσει την πρωτεύουσα αρχή της νέας μας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και να συνοδευτεί με μακροχρόνιο σχεδιασμό, συμμετοχικές διαδικασίες και την εφαρμογή της αρχής της "πρόληψης". Αυτή η μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη διατήρηση των ειδών πρέπει να εφαρμοστεί και σε όλες τις διεθνείς μας αλιευτικές συμφωνίες.
Σας καλώ να αποφασίσουμε αυτές τις βασικές αρχές προκειμένου να αναδειχθεί ένα αποκεντρωμένο και συμμετοχικό σύστημα όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο με τη συμμετοχή των αλιέων και το σεβασμό στις ανάγκες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.»