Συμπληρωματική πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών


ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της αριθμ. 62703/Δ2/29-5-2009 «Πρόσκλησης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2009-2010», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 62703α/Δ2/16-6-2009, Φ-361,1Π27/130933/Δ1 /22-10-2009, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις οι οποίες επεστράφησαν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς,
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25-02-2010 έως 04-03-2010.
Ολόκληρη η πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Πιερίας http://dipe.pie.sch.gr
 
Ο Διευθυντής Π.Ε Πιερίας
Δάφκος Ιωάννης
ΚΡΑΧΤΗΣ
http://kraxtis-gr.blogspot.com/