Αλλα λόγια να αγαπιώμαστε....


..
Το βασικότερο... (Κ. Μητρόπουλος, Νέα 18.3.2015)