ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ Ο «ΝΟΜΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ» Μεγάλες ανατροπές στη χορήγηση ιθαγένειας


Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013
Μεγάλες ανατροπές στη χορήγηση ιθαγένειας
Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη
Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες έκρινε τελικά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις βασικότερες ρυθμίσεις του «νόμου Ραγκούση» για την ιθαγένεια...
(ν.3838/10) που είχε καταστήσει ευκολότερη την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς, αναγνωρίζοντάς τους παράλληλα και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η πολυσέλιδη δικαστική απόφαση (460/13) που είχε προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και εντάσεις ακόμα και στο εσωτερικό της τρικομματικής κυβέρνησης (όταν τον περασμένο Νοέμβριο έγινε γνωστό ότι επικράτησε η άποψη της αντισυνταγματικότητας οδηγεί αναγκαστικά στη θέσπιση ενός αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ<<Παράλληλα επιτρέπει στην κυβέρνηση (εφόσον το επιθυμεί) να προχωρήσει στην ανάκληση της χορήγησης ιθαγένειας σε μερικές χιλιάδες αλλοδαπών που την απέκτησαν μέσω του «νόμου Ραγκούση», ενώ αναμένεται να προκαλέσει και μικρές ανατροπές σε συνθέσεις δημοτικών-τοπικών συμβουλίων, όπου έχουν εκλεγεί αλλοδαποί εφόσον τεθεί ζήτημα ακυρότητας της συμμετοχής τους. Αντίθετα, δεν πιθανολογείται να δημιουργηθεί πρόβλημα εκλογικών αποτελεσμάτων λόγω της ψήφου αλλοδαπών (αφού οι σχετικές δίκες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε τελευταίο βαθμό).
Στέλεχος της κυβέρνησης ανέφερε χθες ότι «ύστερα από αυτή την εξέλιξη ήρθε η ώρα να θεσμοθετηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο, αντίστοιχο σοβαρών ευρωπαϊκών κρατών». Η Ολομέλεια ΣτΕ υπό τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο Σ. Ρίζο με ψήφος 24 - 13 άνοιξε το δρόμο για ανακατατάξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, αφού έκρινε αντισυνταγματική τη δυνατότητα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από:
Ανήλικα παιδιά αλλοδαπών υπηκόων, τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην χώρα μας επί πενταετία σταθερά.
Παιδιά αλλοδαπών που φοίτησαν επί εξαετία σε ελληνικά σχολεία.
Ενήλικους αλλοδαπούς με δήλωσή τους μεταξύ 18ου και 21ου έτους, εφόσον φοίτησαν επί εξαετία σε ελληνικά σχολεία.
Αντισυνταγματική κρίθηκε και η μεταβατική διάταξη του ν. 3838/10 που επέτρεψε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τρίών ετών να πάρουν την ιθαγένεια είτε ενήλικοι είτε ανήλικοι αλλοδαποί που καλύπτουν τις παραπάνω ευνοϊκότερες προϋποθέσεις του νόμου. Αντισυνταγματική επίσης και η παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους αλλοδαπούς στις εκλογές των ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο μετά από σχετική αναθεώρηση του Συντάγματος.
Η πλειοψηφία του ΣτΕ δέχθηκε ότι ο νομοθέτης μπορεί να ξεφύγει από το «δίκαιο του αίματος» (της καταγωγής) προσθέτοντας και ρυθμίσεις με βάση το «δίκαιο του εδάφους» με βάση τυπικά κριτήρια (όπως η νόμιμη παραμονή στην χώρα, η διάρκειά της, κ.λπ.), τα οποία όμως πρέπει να τα συνδυάζει πάντα με ουσιαστικά κριτήρια για να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού με την ελληνική κοινωνία και να βεβαιώνεται η ενσωμάτωσή του σε αυτήν.
Κατά την Ολομέλεια, ο ν. 3838/10 είναι αντισυνταγματικός γιατί χρησιμοποιεί τυπικό μόνο κριτήριο που είναι και επισφαλές, καθώς η πενταετής διαμονή των γονέων στην χώρα δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Κατά την πλειοψηφία η εξαετής φοίτηση σε ελληνικό σχολεία δεν εγγυάται την ένταξη και ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία, αφού υπολείπεται και της 9ετούς υποχρεωτικής για τα παιδιά των Ελλήνων.ΗΜΕΡΗΣΙΑ