Ιδιώτες ελεγκτές σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία

ΠΕΜΠΤΗ 22-1-2010
Θα "κυνηγήσουν" ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο
Και θα παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού - εντός των ημερών υπογράφεται η συμφωνία
Ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες θα αναλάβουν να «κυνηγήσουν» τις ....

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία.
Η συμφωνία
Η συμφωνία με τις εγχώριες και διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες υπογράφεται εντός των ημερών και αμέσως μετά οι ιδιώτες ελεγκτές πιάνουν δουλειά στις εφορίες, τα υπουργεία, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι ιδιώτες θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, υποδεικνύοντας πρακτικές ελέγχου κάθε κωδικού δημόσιας δαπάνης, ενώ θα υποβάλλουν προτάσεις και για την καθιέρωση προϋπολογισμού προγραμμάτων.
Πρόσθετα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να ληφθούν και στη βάση των πορισμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Για την αύξηση εσόδων
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των δημοσίων εσόδων έχει επτά σημεία αιχμής:

1. Ειδικές ομάδες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
2. Ειδική ομάδα για την άμεση εφαρμογή του φορολογικού, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, αλλά η εφαρμογή του δεν είναι αυτόματη για να αρχίσει και η εισροή εσόδων.
3. Παρακολούθηση σε κάθε ΔΟΥ της εφαρμογής των στόχων που έχουν τεθεί.
4. Εντατικοποίηση των ελέγχων στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων.
5. Εφαρμογή αυστηρότερων ποινών στους φοροπαραβάτες.
6. Αναμόρφωση του ΣΔΟΕ.
7. Καμπάνια για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης.
Αναδιοργάνωση
Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί νομοσχέδια για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, την αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με ένταξη βασικών διατάξεών του στη φορολογική νομοθεσία.