Δικαίωση η μείωση του τέλους παρεπιδημούντων


ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ

«Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα που ανέδειξε πρώτος ο ξενοδοχειακός κόσμος της Πιερίας», τονίζει η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, αναφερόμενη στην ψήφιση από τη Βουλή της μείωσης στο 0, 5% του τέλους παρεπιδημούντων.
Η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας «δέχτηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την είδηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ψήφισης στην Βουλή του Σχεδίου Νόμου ‘Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις’», αναφέρει ανακοίνωση της ‘Ένωσης «ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα τόσο της Ένωσής μας, όσο και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στα διοικητικά συμβούλια των οποίων συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας Ηρακλής Τσιτλακίδης».
Επισημαίνεται ακόμη ότι στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 22 και 23 τα οποία προβλέπουν τα εξής:
Αναφορικά με το ΕΤΑΚ το αρ. 22 προβλέπει ότι για τα έτη 2009 και 2010 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, υπάγεται σε τέλος με συντελεστή 0,33‰. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων, και
Με το αρ. 23, ορίζεται ότι από 01-01-2009 μειώνεται το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων της παρ. 1 του αρ. 1 του Ν. 339/1976, όπως επίσης και το Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων της παρ. 1 του αρ. 1 του Ν. 339/1976 (συμπεριλαμβανομένων των επισιτιστικών τμημάτων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων) από 2% σε ποσοστό 0,5%.
Επιπλέον, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως 31-12-2009 δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά 0,6% του Ν. 128/75, τα υπόλοιπα δανείων καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
«Σύμφωνα με τα ανωτέρω», τονίζει η ανακοίνωση, «εκτιμούμε ότι, ο κλάδος ελαφρύνεται με περισσότερα από 180 εκ. ευρώ (100 εκ. τέλος παρεπιδημούντων, 50 εκ. ΕΤΑΚ, 30 εκ. 0,6% του Ν. 128/1975)», ενώ ενδεικτικά αναφέρει ότι τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος, σε δείγμα ξενοδοχείων Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη της ICAP (Νοέμβριος 2008), κατά τη χρονιά ρεκόρ 2007, ανήλθαν σε 74,5 εκ. ευρώ περίπου.
ΚΡΑΧΤΗΣ
kraxtis-gr.blogspot.com