Δ\' Δελτίο Τύπου Ε.Α.Ν.Δ.Α. - Αλλαγή Τρόπου Άσκησης


http://www.eanda.gr/e107_themes/oceania/images/logo.gifΠέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 
Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Θ. Ξηρό, με τον οποίο συζήτησε τα τρέχοντα ζητήματα του.... κλάδου και του έθεσε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ένωσης. Ενόψει επερχόμενης αλλαγής σε ουσιώδη ζητήματα του θεσμού της άσκησης, την οποία χαιρετίζουμε επί της αρχής, η Ένωση μας έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας τις προτάσεις και τις σκέψεις της.
Μεταξύ άλλων, κύρια κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί ο διαχωρισμός του χρονικού διαστήματος της άσκησης σε δύο επιμέρους χρονικά διαστήματα, ήτοι ένα διάστημα σε δικηγορικό γραφείο και ένα σε δικαστήριο, προκειμένου να επιτευχθεί μια σφαιρική, ουσιαστικότερη και πολυδιάστατη εμπειρία του ασκούμενου δικηγόρου. Η διάσπαση αυτή, σε συνδυασμό με επιμέρους στοιχεία προς αξιολόγηση όπως η θέσπιση ενός κατώτατου ορίου αμοιβής μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. και η δυνατότητα ασφάλισης του ασκούμενου δικηγόρου, αποτελούν θετικούς «προπομπούς» για γενικότερη αναμόρφωση του θεσμού προς πιο σύγχρονες και αντίστοιχες με την πραγματικότητα δομές.
Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, πιστή στο ρόλο και στη στοχοθεσία της, είναι και θα είναι παρούσα σε κάθε διαβούλευση, προκειμένου να επιτευχθούν οι ουσιαστικές εκείνες αλλαγές που θα αποδώσουν στον ασκούμενο δικηγόρο τον ρόλο που του αρμόζει.
Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ................................................. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ .................... ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ