«Σ.Φ.Κ. Πιερικός» - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤετάρτη 10 Ιουνίου 2009


«Σ.Φ.Κ. Πιερικός» - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου μας Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου «ΣΦΚ Πιερικός», το διοικητικό συμβούλιο αυτού καλεί τα μέλη του σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 15 Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα ΕΚΑΒΗ του Δήμου Κατερίνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης του Ερασιτέχνη και εκλογή νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση κατά την οποία την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία τότε, σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, θα γίνει επαναληπτική Γ.Σ. στις 22 Ιουνίου 2009 και ώρα 19:00 μ.μ. η οποία θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κουτσής Αλέξανδρος Ο Γ. Γραμματέας Μπουτζέτης Νικόλαος
ΚΡΑΧΤΗΣ (kraxtis-gr.blogspot.com)