Το «κλειδί» του Φορολογικού


Τρίτη 02 Αυγούστου 2011

Είναι αναντίρρητα εξαιρετικά φιλόδοξος ο στόχος της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, τον..
οποίο έχει δεσμευτεί να επιτύχει ο υπουργός Οικονομικών μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Και ευοίωνο το γεγονός ότι ο διάλογος με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων ξεκίνησε από μηδενική βάση, όπως τουλάχιστον εξαγγέλθηκε από κυβερνητικής πλευράς.
Ωστόσο, εξίσου σαφής ήταν και η δήλωση του υπουργού ότι για κάθε μέτρο ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών που θα ληφθεί, θα υπάρξει κάποιο αντίμετρο, μέσω του οποίου θα καλυφθεί η σχετική δημοσιονομική απώλεια. Κι εδώ είναι που αυτόματα προκαλούνται κάποιες επιφυλάξεις ως προς το τελικό αποτέλεσμα και τη διαμόρφωση ενός συστήματος, το οποίο θα κατανέμει δίκαια τα φορολογικά βάρη.
Αν αυτός είναι ο στόχος -και αυτός πρέπει να είναι-, τότε η κάλυψη των όποιων δημοσιονομικών απωλειών θα πρέπει να προέλθει από τη δραστική μείωση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Οποιαδήποτε άλλη λύση δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να ανακυκλώνει το πρόβλημα των φορολογικών αδικιών και να φορτώνει την κάλυψη των όποιων δημοσιονομικών απωλειών στα γνωστά και πολύπαθα υποζύγια των φορολογικών βαρών.
Κι αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που θα πρέπει να στέλνεται προς την κοινή γνώμη όσο θα διαρκούν η επεξεργασία και η σύνταξη του νέου φορολογικού νόμου. Οι προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί είναι πολλές. Απομένει να αποδειχτούν και βάσιμες. Ο μέσος φορολογούμενος αναμένει ότι αυτήν τη φορά θα εντοπιστούν και θα υποχρεωθούν να πληρώσουν όλοι εκείνοι που επί δεκαετίες απολαμβάνουν μια απαράδεκτη φορολογική ασυλία, επιδεικνύοντας μάλιστα με τον προκλητικότερο δυνατό τρόπο τον πλούτο που φοροδιαφεύγοντας έχουν συγκεντρώσει.
Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα αποφέρει ο διάλογος που ξεκίνησε χθες θα είναι απλώς απαράδεκτο και θα ισοδυναμεί με εμπαιγμό των συνεπών φορολογουμένων. Φυσικά και οι δημοσιονομικές ισορροπίες δεν θα πρέπει να διαταραχθούν. Αλλά αν οι όποιες ελαφρύνσεις δεν εξισορροπηθούν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και μόνο, τότε το εγχείρημα θα έχει αποτύχει.