Ταφόπλακα" η αύξηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτωνΠέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 
Στην Οικοδομή, την Αγορά και την Οικονομία
Δυσβάσταχτες οι επιπτώσεις σε φόρους, εισφορές και πρόστιμα
Προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Ο πρόεδρος  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κ. Παραδιάς σε δήλωση του σχετικά με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ο κ. Παραδιάς σημείωσε ..
τα ακόλουθα:
«Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων υπήρξαν ως τώρα "πολιτικό" εργαλείο παρέμβασης των κυβερνήσεων στην αγορά των ακινήτων αλλά κυρίως στη φορολογία τους. Οι αξίες αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων τόσο σε δικαιοπραξίες όπου υπάρχει το στοιχείο της συναλλαγής (αγοραπωλησίες κ.λπ.), όσο και στις οικογενειακές δικαιοπραξίες και σχέσεις (γον. παροχές, κληρονομιές κπ.), όπου ουδεμία υφίσταται συναλλαγή».

«Η οξύτατη κρίση στην κτηματαγορά που άρχισε προ πενταετίας, και η οργανωμένη "κατεδάφιση" της αξίας των ακινήτων, μέσω της επιβολής βαρύτατου ΦΑΠ, τεκμηρίων ακόμη και στην αγορά πρώτης κατοικίας, μειώσεων μισθωμάτων και ομοβροντίας άλλων μέτρων, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Αυτό θα αποτελούσε πραγματική ταφόπλακα στην οικοδομή, την αγορά αλλά και την ίδια την εθνική μας οικονομία», τόνισε.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για τις αντικειμενικές αξίες, ιδιαίτερα των επαγγελματικών ακινήτων, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τα εξής:
1) Τη μείωση των τιμών ζώνης σε πολλές υπερτιμημένες περιοχές, οι οποίες έχουν ήδη χάσει την αγοραστική τους αξία για διάφορους λόγους (εγκατάλειψη, γκετοποίηση, εγκληματικότητα κ.λπ.).
2) Τη μείωση των συντελεστών εμπορικότητας σε όλα τα επαγγελματικά ακίνητα της χώρας, τουλάχιστον κατά το 50% του πέραν της μονάδας ύψους τους.
3) Την προσαύξηση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητας όλων των κατηγοριών κτιρίων κατά 10-20%, λόγω της παλαίωσης του κτιριακού δυναμικού της χώρας μας.
4) Ειδικά για τα επαγγελματικά γραφεία, την αποσύνδεση της αντικειμενικής αξίας τους από το συντελεστή εμπορικότητας των ισογείων καταστημάτων και την προσθήκη μειωτικού συντελεστή έλλειψης χώρου υγιεινής αποκλειστικής χρήσης εντός του γραφείου.
5) Τον συνυπολογισμό του κριτηρίου βάθους, και των λοιπών μειωτικών συντελεστών.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αλυσιδωτές επιτπώσεις σε φόρους, εισφορές και πρόστιμα
Α) Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα: Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβαδού και τιμής ζώνης, τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45% και τεκμαρτό εισόδημα λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας 18-45%.
Β) Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων: ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23%, φόρος μεταβίβασης 8-10%, φόρος χρησικτησίας 8-10 %, φόροςαΑνταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5%, φόρος διανομής ακινήτων 2-2,5%, δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί ΦΜΑ, τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη, μεταγραφή συμβολαίων) 6,50+1,25% και πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων 4,5-7,5%.
Γ)  Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων: Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γονική παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10%
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες .κλπ. 5-20%
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
Δ) Φόρος Δωρεάς ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20%
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κ.λπ. 10-30%
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
Δ) Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων: Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 1%-2% (φυσικά πρόσωπα), 6% (νομικά πρόσωπα), Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35%, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%.
Ε) Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές: Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1% επί αντικειμενικής αξίας, πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής/διατήρησης αυθαιρέτων 100%/50% ετησίως, πολεοδομικά πρόστιμα αλλαγής χρήσης (ημιυπαιθριοι κ.λπ.) 5%-15% εφάπαξ, εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη στο σχέδιο πόλης (Ν.1337/83) σε γη έως 60% και σε χρήμα έως 25%.