ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2009


Μπράβο στα παιδιά.Μπράβο στους φοιτητές μας.Μπράβο στο έξυπνο μαυλό των Ελλήνων.

Ας παραδειγματιστούμε όλοι μας και άς καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δέν είναι η Ελλάδα της σημερινής πολιτικής.

kraxtis-gr.blogspot.com