Η ΔΙΑΔΟΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΔΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
''ΚΡΑΧΤΗΣ''
kraxtis-gr.blogspot.com