Το 2017 επιστροφή στις αγορές


Επιστροφή στις αγορές μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 όταν θα έχει προηγηθεί νέα αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους θέτει ως στόχο η κυβέρνηση. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να εκτιναχθεί στο 192,4% του ΑΕΠ από 181,8% του ΑΕΠ φέτος και 177,1% του ΑΕΠ πέρυσι....

Παράλληλα, το επόμενο έτος θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος λογαριασμός διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά 17,7 δισ. ευρώ το 2016 σε σχέση με φέτος. Γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τη μικρή υποχώρηση του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε αύξησή του στο 192,4% του ΑΕΠ από 181,8% του ΑΕΠ. Επίσης προβλέπεται μικρή αύξηση των τόκων το 2016 στα 5,9 δισ. ευρώ από 5,8 δις ευρώ φέτος. Επίσης το προσχέδιο προβλέπει:
  • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 49,462 εκατ. ευρώ, αυξημένα περίπου κατά 0,8%, έναντι των εκτιμήσεων του 2015.
  • Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 19,926 δισ. ευρώ.
  • Οι έμμεσοι φόροι εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ποσό των 24,874 δισ. ευρώ.
  • Τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις προβλέπονται στα περίπου 2 δισ. ευρώ.
  • Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 48,935 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 355 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το έτος 2015.
  • Οι πρωτογενείς δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 41,735 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 214 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το έτος 2015.
  • ΗΜΕΡΗΣΙΑ