Νέα «χαλάρωση» στα capital controls - Οι 7 αλλαγές


ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ

Νέα «χαλάρωση» στα capital controls - Οι 7 αλλαγές.

Σε νέες αλλαγές της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προχώρησε η κυβέρνηση, με απόφαση που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος....

Νέα «χαλάρωση» στα capital controls - Οι 7 αλλαγές
Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά έως 500 ευρώ τον μήνα στο εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα και αυξάνει έως και τις 8.000 ευρώ (από τις 5.000 που ήταν μέχρι σήμερα το ποσό που μπορεί να μεταφερθεί για τις ανάγκες φοιτητών.
Παράλληλα, επιτρέπεται η μερική ή ολική εξόφληση δανείου μέσω όμως νέου δανείου, αλλά και το άνοιγμα λογαριασμού για πληρωμή οφειλών σε Εφορία και Ταμεία.
Συγκεκριμένα:
  • Επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των ευρώ πεντακοσίων ανά συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο ανά μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ.
  • Το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών.
  • Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. 
  • Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό και β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου.
  • Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό με δικαιούχο τον φοιτητή. Στις περιπτώσεις όμως που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
Για να διαβάσετε το ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ.
ΕΘΝΟΣΑ