Νέα δίκτυα αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Δίου


Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Δίου - Ολύμπου Γ. Παπαθανασίου και της αναδόχου εταιρίας
Νέα δίκτυα αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Δίου, κόστους 9.400.000 ευρώ

11.09.2013 Τοπικά

Θα κατασκευαστούν στις τοπικές κοινότητες Δίου - Πλατανακίων, Αγίου Σπυρίδωνα, ...
Κονταριώτισσας και Νέας Εφέσσου

Μετά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις δημοτικές κοινότητες Βροντούς και Καρίτσας αναμένεται προσεχώς να αρχίσει η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις τοπικές κοινότητες Δίου - Πλατανακίων, Αγίου Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας και Νέας Έφέσου αφού υπογράφτηκε μεταξύ του δημάρχου Δίου-Ολύμπου Γ. Παπαθανασίου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΤΕΚ Θεσσαλονίκης Α.Ε.», Ηλία Σαμψάνη, η σχετική σύμβαση ύψους 9.395.608,70 ευρώ.

Η κατασκευή των έργων θα γίνει ύστερα από την ένταξή τους στον «Άξονα 07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη». Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην κατασκευή των έργων περιλαμβάνονται: α) η συγκέντρωση και μεταφορά των λυμάτων των τοπικών κοινοτήτων Νέας Εφέσου, Κονταριώτισσας, Αγίου Σπυρίδωνα και Δίου - Πλατανακίων Δήμου Δίου-Ολύμπου στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κατερίνης και β) η κατασκευή εργασιών δικτύων ΟΚΩ καθώς και εργασίες Αρχαιολογίας.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν εσωτερικά δίκτυα 13,5 χλμ στην τοπική κοινότητα Δίου - Πλατανακίων, 20,2 χλμ στην τοπική κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνα, 22,3 χλμ στην τοπική κοινότητα Κονταριώτισσας και 19,70 στην τοπική κοινότητα Νέας Εφέσου. Επιπλέον, θα γίνει τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης συνολικού μήκους 8,80 χλμ περίπου.

Τέλος, θα κατασκευαστούν και εξωτερικά δίκτυα που θα μεταφέρουν τα λύματα (μέσω καταθλιπτικού αγωγού) στον Βιολογικό Σταθμό Κατερίνης. Ολόκληρο το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή των έργων ήταν παρόντες ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δίου - Ολύμπου Γιώργος Κωτούλης, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών Νίκος Μπονοβόλιας και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας Ηρακλής Χατζημήτρος.