Ίδιο χρέος με το... 2010 - ΣΤΑ 309,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ


Ίδιο χρέος με το... 2010
Τετάρτη 22 Μαίου 2013  
Στα 309,3 δισ ευρώ ή περίπου 166,3% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους από 305,5 δισ στον Δεκέμβριο του 2012
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του...
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αυξήθηκε κατά 29 δισ ευρώ σε ένα χρόνο και κατά 3,8 δισ ευρώ σε ένα τρίμηνο .
Η ενίσχυση του χρέους τους τελευταίες 12 μήνες οφείλεται κατά κύριο λόγο στα δάνεια που έλαβε η χώρα από Ευρωζώνη και ΔΝΤ για να καλύψει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών αλλά και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου.
Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται ότι από εφέτος και έως το τέλος του 2020 η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει υποχρεώσεις ύψους 82 δισ ευρώ σε ομόλογα και δάνεια.
Την περίοδο 2013 – 2015 θα πρέπει να καλυφθούν συνολικά 52,4 δις ευρώ και στη συνέχεια το πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους εξομαλύνεται και υποχωρεί στα επίπεδα των 4 με 8 δισ ευρώ κατ' έτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρέος βρίσκεται στα επίπεδα προ Μνημονίου.
Στο τέλος του Μαρτίου του 2010, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 310,3 δισ ευρώ και εφέτος τον Μάρτιο ανήλθε στα 309,3 δισ ευρώ.
ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ