Με χρηματοδότηση στα φωτοβολταϊκά μέσω σχεδίων βελτίωσης οι καπνοπαραγωγοί .Πέμπτη, 17 Ιούνιος 2010
Σε είκοσι μέρες αναμένεται να προκηρυχθούν τα προγράμματα για την ενίσχυση των καπνοπαραγωγών γνωστοποίησε  η Υπουργός ..Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε η.... ΠΑΣΕΓΕΣ για τα φωτοβολταϊκά . Έτσι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μέσω των σχεδίων βελτίωσης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κατ’ εξαίρεση θα είναι οι παραγωγοί καπνού της χώρας, ως αντιστάθμισμα της απώλειας που υφίστανται λόγω της ΚΑΠ, προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά.
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει στο αναθεωρημένο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, οι καπναπαραγωγοί θα μπορούν να επιχορηγούνται  και μέσω ένταξης σε προγράμματα του Άξονα 3 του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».(http://www.agroschannel.com).