"Παγωμένα" παραμένουν τα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας "Στέγνωσε" η αγορά 
10.06.2010 
Κυβερνητική παρέμβαση ζητεί η αγορά για να "ξεμπλοκάρει" το ΤΕΜΠΜΕ
Επιτάχυνση διαδικασιών για.. να αρχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, ζητούν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς δύο μήνες μετά την ανακοίνωση των προγραμμάτων δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να αρχίσουν να αξιοποιούν τις ρυθμίσεις οι επιχειρηματίες.
Όπως αναφέρει το ΒΕΑ, "περιμένουν την έναρξη λειτουργίας τόσο του προγράμματος εγγυημένων δανείων ΤΕΜΠΜΕ για κάλυψη χρεών στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία όσο και του προγράμματος εγγυημένων δανείων ΤΕΜΠΜΕ για κάλυψη χρεών σε προμηθευτές, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν και να επανενταχθούν σε ομαλότερα πλαίσια λειτουργίας".

Παρά το δίμηνο που έχει μεσολαβήσει από την ανακοίνωση περί ετοιμότητας του προγράμματος και ενώ απέμενε η υπογραφή των συμφωνιών με τις τράπεζες, αποδεικνύεται μετά την έρευνα του ΒΕΑ στην τραπεζική αγορά ότι οι περισσότερες τράπεζες είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν έχουν ακόμη οδηγίες, είτε δεν θεωρούν το πρόγραμμα επιχειρηματικά ελκυστικό και ως εκ τούτου εκφράζουν τη δυσπιστία τους.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων δέχονται αιτήσεις, αλλά δεν είναι οριστικά έτοιμες για να αντιμετωπίσουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο.

Το ΒΕΑ σημειώνει με έμφαση ότι, λόγω των συνθηκών της αγοράς και των σοβαρών διαχειριστικών δυσχερειών που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις και δη οι μικρότερες, θα πρέπει η κυβέρνηση να είναι συνεπής με τις ανακοινώσεις της.

"Κάθε φορά που ανακοινώνονται μέτρα στήριξης δημιουργούνται ελπίδες στον επιχειρηματικό κόσμο. Η σύγχυση βλάπτει τις επιχειρήσεις που κινούνται σε λανθασμένα επιχειρηματικά πλάνα", σημειώνει το ΒΕΑ και ζητάει αρμοδίως διευκρινήσεις για το πρόβλημα που προέκυψε και την κυβερνητική παρέμβαση και την εξεύρεση λύσης.
ΚΡΑΧΤΗΣ