Κακοπληρωτής το Δημόσιο και στη Β. Ελλάδα


Ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
Κατά τον Σύνδεσμο, τα ποσά των κρατικών οφειλών προς τις επιχειρήσεις αφορούν:
• οφειλές προς επιχειρήσεις της Θράκης: όπου η επιχορήγηση 12% του κόστους εργασίας ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ
• ποσά που προέρχονται από αποπληρωμή επενδύσεων (κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου) τα οποία είναι της τάξης των 82 εκατ. ευρώ
•  επιστροφή ΦΠΑ και επιστροφή φόρων από τα οποία το κράτος οφείλει στις επιχειρήσεις πάνω από 56 εκατ. ευρώ, ενώ
• το αντίστοιχο ποσό από προμήθειες του Δημοσίου από επιχειρήσεις και εκτέλεση διαφόρων έργων ξεπερνά τα 54 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, ο μέσος χρόνος οφειλής κυμαίνεται μεταξύ 12 μηνών (επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου) και 20 μηνών (επιχορήγηση του κόστους εργασίας στη Θράκη.) Μάλιστα, το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια πίστωσης, που θέτουν οι τράπεζες, έχει επιτείνει το πρόβλημα ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο ΣΒΒΕ καλεί τα συναρμόδια υπουργεία και την πολιτεία "να επιληφθούν άμεσα του θέματος ούτως ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση ή/και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων της περιφερειακής βιομηχανίας, γεγονός το οποίο αν συμβεί θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση στις τέσσερις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου και κατ΄ επέκταση στην κοινωνική συνοχή".(enet.gr)