Πορτοκαλί φως για τον ΚαλλικράτηKEDKE
 
Νικήτας Κακλαμάνης: «Σήμερα, ανάβουμε πορτοκαλί φως στην κυβέρνηση και εύχομαι να μη χρειαστεί να κάνουμε έκτακτο συνέδριο, για να αποφασίσουμε τότε για το πράσινο, ή κόκκινο, φως που τελικά θα δοθεί»
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι σύνεδροι της ΚΕΔΚΕ υιοθέτησαν χθες το ψήφισμα του Συνεδρίου, που συμφωνεί υπό όρους με την προωθούμενη από την κυβέρνηση διοικητική μεταρρύθμιση.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Νικήτας Κακλαμάνης μετά τη λήξη του Συνεδρίου σημείωσε: «Πήραμε την απόφαση να προσέλθουμε στο διάλογο πάνω στο κείμενο διαβούλευσης, που κατέθεσε η κυβέρνηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, θα περιμένουμε έως τα τέλη Φεβρουαρίου να ικανοποιηθούν τα προαπαιτούμενα, που αποτελούν πάγιες θέσεις της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή να αποδοθούν τα 331 οφειλόμενα εκατομμύρια του 2009, καθώς και να καταβληθεί η δεύτερη δόση των παρακρατηθέντων πόρων, που ανέρχονται στα 214 εκατομμύρια ευρώ».
Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την ελπίδα το σχέδιο της Μεταρρύθμισης να μείνει έξω από έξω από μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και απηύθυνε έκκληση σε όλα τα κόμματα και όλους τους κοινωνικούς φορείς, που θα πάρουν μέρος στη διαβούλευση να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να πετύχει αυτό το εγχείρημα.
Τόνισε ωστόσο, ότι και η κυβέρνηση πρέπει από την ......πλευρά της να δείξει ανάλογη διάθεση και να βάλει λίγο «το χέρι στην τσέπη» τονίζοντας ότι δεν μπορεί μονίμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν προκύπτει οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα, να είναι αυτή που «θα πληρώνει το πάπλωμα».
«Σήμερα, ανάβουμε πορτοκαλί φως στην κυβέρνηση και εύχομαι να μην χρειαστεί να κάνουμε έκτακτο συνέδριο, για να αποφασίσουμε τότε για το πράσινο, ή κόκκινο, φως που τελικά θα δοθεί», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ.
Οι σύνεδροι της ΚΕΔΚΕ διαφώνησαν με τον νέο εκλογικό νόμο, που προτείνεται από την κυβέρνηση, ενώ ξεχωριστό ψήφισμα, αντίθετο στην παροχή ψήφου στους μετανάστες, υπερψηφίστηκε μόνο από την παράταξη της ΝΔ.
Στο συνέδριο κατατέθηκαν ξεχωριστά ψηφίσματα από τους εκπροσώπους των κομμάτων της Αριστεράς, οι οποίοι διαφώνησαν με το τελικό κείμενο του ψηφίσματος.

Ψήφισμα του Συνεδρίου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης
Δέκα όροι
Χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ
•Η γεωμορφολογία και η διάρθρωση του οικιστικού ιστού της χώρας μας επιβάλλει να μην επιδιώξουμε να γίνουν όλοι οι ΟΤΑ ίδιοι. Μετά τη μεταρρύθμιση θα υπάρχουν Δήμοι πολεοδομικών συγκροτημάτων, Δήμοι-αστικά κέντρα, Δήμοι-ανοιχτές πόλεις, ορεινοί και απομονωμένοι Δήμοι και Κοινότητες, Δήμοι-μικρά και μεσαία νησιά.
•Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Συμβουλίων στη νέα χωροταξική κατανομή, μπορούν να μετακινηθούν Τοπικά Διαμερίσματα εκτός των σημερινών Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών, ακόμη δε μπορούν να συνενωθούν και Δήμοι που ανήκουν σε διαφορετικούς Νομούς ή και Περιφέρειες.
Αποτελεσματική και δημοκρατική δημοτική διακυβέρνηση
Οι δημοτικοί σύμβουλοι να ψηφίζονται από το σύνολο των ψηφοφόρων του νέου Δήμου και να εκλέγονται με ποσόστωση ανάλογη με τον πληθυσμό του κάθε συνενούμενου Δήμου, με καθιέρωση ελάχιστης εκπροσώπησης τουλάχιστον τριών Δημοτικών Συμβούλων από κάθε Δήμο.
Στις πόλεις που έχουν Δημοτικά Διαμερίσματα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκλέγονται από το σύνολο των ψηφοφόρων του Δήμου.
Ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας, διαβούλευσης και λογοδοσίας, κυρίως με τη χρήση των σύγχρονων μεθόδων και των Τ.Π.Ε.
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, λειτουργιών, συγκροτημένων δομών
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών μαζί με τους αντίστοιχους πόρους και η αποκέντρωση συγκροτημένων δομών. Δεν αρκεί πλέον η «νομική μεταφορά αρμοδιοτήτων», που δεν συνοδεύεται από το ανθρώπινο δυναμικό που τις ασκεί, τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, την κτιριακή και τη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή τους.
Διασφάλιση οικονομικών πόρων και φορολογική αποκέντρωση
Αναμόρφωση του συστήματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).
Δημοσιονομική αποκέντρωση, η οποία θα στηρίζεται στην αναδιαμόρφωση του «καλαθιού» των ΚΑΠ με τη συμμετοχή του ΦΠΑ και στη συμμετοχή έως την πλήρη μεταφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).
Προγραμματικά δεσμευμένο σημαντικό ποσοστό για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, π.χ. με τη μορφή συγκεκριμένων Υποπρογραμμάτων ή Μέτρων.
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και Εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό τουλάχιστο 4 δισ ευρώ.
Στελέχωση ΟΤΑ και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους
Πρόσληψη των αναγκαίων νέων επιστημόνων, κατοχύρωση της παραμονής τους τουλάχιστον για μια δεκαετία στους Δήμους που θα προσληφθούν, διασφάλιση της συνεχούς κατάρτισης και υποστήριξής τους.
Το νέο προσωπικό θα πρέπει να διασφαλίσει επίσης τη διαχειριστική επάρκεια του Δήμου, που κρίνεται απαραίτητη τόσο για τη συμμετοχή του στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του.
Αναγκαία η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες νέες απαιτήσεις με βάση τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ.
Οργάνωση δημοτικών λειτουργιών και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Η υποστήριξη των ΟΤΑ για την οργάνωσή τους είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
Το νέο Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης, εκτός από τις προτεινόμενες από το Κείμενο Διαβούλευσης ηλεκτρονικές εφαρμογές, είναι αναγκαίο, αξιοποιώντας το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Δημόσιου τομέα και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, να ενσωματώσει λειτουργικά όλους τους ΟΤΑ στο συνολικό λειτουργικό δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης και παράλληλα να δημιουργήσει σε όλους τους ΟΤΑ «Δημοτικές Πύλες» (δηλαδή μηχανισμούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους πολίτες).
Κατασκευή των βασικών απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφική ενότητα
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τ.Α. πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως τη χρηματοδότηση των τοπικών δημοσίων επενδύσεων που θα συγκροτήσουν τους νέους Δήμους ως «Λειτουργικές Πόλεις», έτσι ώστε να διασφαλιστούν:
• Η ενδοδημοτική κινητικότητα των πολιτών και η προσπελασιμότητα των δημοσίων και των δημοτικών κτιρίων (δρόμοι, μέσα μαζικής μεταφοράς).
• Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με ενιαίο σχεδιασμό και οικονομίες κλίμακας.
• Η συμπλήρωση του κοινωνικού εξοπλισμού και των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών.
• Η συμπλήρωση του μηχανολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η βελτίωση των δημοτικών κτιρίων.
• Επενδύσεις και δράσεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.
Βελτίωση των σχέσεων των ΟΤΑ με το υπόλοιπο διοικητικό σύστημα
Το διοικητικό σύστημα της χώρας, μετά την προετοιμαζόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση, θα αποτελείται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, την Περιφερειακή Δημόσια Διοίκηση, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι σχέσεις τους που πρέπει να κατοχυρωθούν είναι η πληροφόρηση, η υποχρεωτική ενημέρωση, η αμφίδρομη επικοινωνία, η διατύπωση προτάσεων, η διατύπωση γνώμης, η διατύπωση σύμφωνης γνώμης, η διαβούλευση, η συνεργασία, η συνέργεια, η από κοινού διοίκηση λειτουργιών, ο συντονισμός κλπ.
Διαβούλευση και επικοινωνιακό πρόγραμμα
Προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για το Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης, είναι η συστηματική ενημέρωση των πολιτών και η διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα της Τ.Α. και τους κοινωνικούς φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης.
Διοίκηση-Παρακολούθηση-Αξιολόγηση του Προγράμματος
Τόσο το συνολικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης, όσο και τα επιμέρους προγράμματά του, χρειάζονται τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης-παρακολούθησης-αξιολόγησής τους, στα οποία είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ.(
Πολιτεία)