Οι χώρες που περνούν στον τελικό


ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2009 (ΤΡΟΚΤΙΚΟΣ)


ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Κάποιες χώρες δεν περιμέναμε ότι θα περάσουν στον τελικό. Κάποις άλλες ήταν σίγουρες. Οι χώρες που πέρασαν είναι οι...

Τουρκία, Βοσνία, Ισλανδία, Σουηδία, Ισραήλ, Αρμενία, Ρουμανία, Φινλανδία, Μάλτα και Πορτογαλία