Επί... δύο η φορολογική επιβάρυνση για επιχειρήσεις


..

Πρόταση για επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις (για τη χρήση του 2014) με συντελεστή 12% για όσες έχουν καθαρά κέρδη άνω του 1.000.000 ευρώ κατέθεσε στους δανειστές της χώρας η κυβέρνηση, με στόχο να καλύψει το δημοσιονομικό κενό για το τρέχον έτος αλλά και για το 2016. Το ίδιο σχέδιο προβλέπει την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 26% στο 29% από τη χρήση του 2015. Συνολικά περίπου 15.000 επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκους φόρους για να καλυφθούν οι όποιες αποκλίσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους όσο και των επόμενων ετών.
Πάντως, τόσο η έκτακτη εισφορά όσο και η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων αναμένεται να δημιουργήσουν αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο, δεδομένου ότι ήδη έχουν κάνει τον οικονομικό τους προγραμματισμό. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η αρνητική εξέλιξη τη αναπροσαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ. Και αυτό διότι πολλές υπηρεσίες και τρόφιμα θα φορολογηθούν με υψηλότερους συντελεστές, κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει και στη μείωση της κατανάλωσης. Ειδικότερα, το σχέδιο της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις προβλέπει:
1. Εισφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιβολή έκτακτης εισφοράς (για τη χρήση του 2014) στις επιχειρήσεις με καθαρά κέρδη άνω του 1.000.000 ευρώ με συντελεστή 12%. Επί της ουσίας οι επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για τη χρήση του προηγούμενου έτους με συντελεστή 35% (26% στα κέρδη προ φόρων και 12% στα κέρδη μετά φόρων). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει από την ομάδα διαπραγμάτευσης από την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις θα εισπραχθούν 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους 600 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους και η δεύτερη δόση το 2016. Από το κείμενο δεν προκύπτει ότι η έκτακτη εισφορά 12% θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή θα επιβληθεί με βάση τα όσα προκύπτουν από το ελληνικό κείμενο και τους πίνακες επί των κερδών του 2014 και θα πληρωθεί σε δύο ετήσιες δόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 οι επιχειρήσεις που είχαν κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ και έως 5 εκατ. ευρώ ανέρχονται σε 1.135. Τα καθαρά κέρδη τους ανήλθαν σε 2,26 δισ. ευρώ. Εάν τα κέρδη του 2014 διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα η έκτακτη εισφορά θα ανέλθει στα 271,8 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 5 εκατ. ευρώ ανέρχονται σε 269. Τα καθαρά τους κέρδη έφθασαν το 2013 τα 7,9 δισ. ευρώ. Εάν και σε αυτή την περίπτωση διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα η εισφορά με συντελεστή 12% θα προσεγγίσει τα 950 εκατ. ευρώ.
2. Αύξηση συντελεστή φορολόγησης. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών από 26% σε 29%. Το μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την πρόταση το μέτρο αυτό αφορά 14.930 επιχειρήσεις και θα επιβληθεί στα κέρδη που θα προκύψουν το 2015 και θα πληρωθούν το 2016. Η κυβέρνηση υπολογίζει να εισπράξει επιπλέον έσοδα ύψους 410 εκατ. ευρώ.
Οπως προκύπτει από το ελληνικό κείμενο και συγκεκριμένα από τους πίνακες του κειμένου οι επιχειρήσεις με επιχειρηματικά κέρδη κάτω των 100.000 ευρώ θα συνεχίσουν να φορολογούνται με συντελεστή 26%.
Σημειώνεται ότι η πρόταση Γιουνκέρ προέβλεπε την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων καθώς και την αύξηση της προκαταβολής φόρου για όλες τις επιχειρήσεις στο 100%.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ