Με ρυθμούς... χελώνας υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις-Έρχεται παράταση..

Μόνο ένας τους έξι φορολογούμενους έχει υποβάλει ως τώρα φορολογική δήλωση, 15 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμία υποβολής. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) επί συνόλου 6.000.000 φορολογικών δηλώσεων που αναμένονται φέτος, έχουν υποβληθεί περίπου 1.135.000 δηλώσεις.
Αυτός είναι και οι λόγος που στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν ήδη να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που λήγει στις 30 Ιουνίου. Η παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον ως το τέλος Ιουλίου αποτελεί ήδη αίτημα των φοροτεχνικών και των λογιστών το οποίο το έχουν ήδη υποβάλει στο υπουργείο Οικονομικών.
Η σημαντική καθυστέρηση στο άνοιγμα της εφαρμογής, έφερε πίσω συνολικά τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας.
Από την εκκαθάριση των 1.101.521 δηλώσεων προέκυψαν:
-387.463 χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα (ποσοστό 35,18%) με τα οποία βεβαιώθηκαν φόροι προς πληρωμή συνολικού ύψους 288.761.122 ευρώ. Κάθε παραλήπτης χρεωστικού εκκαθαριστικού καλείται να πληρώσει κατά μέσο όρο ποσό φόρου 745,26 ευρώ. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το οφειλόμενο ποσό φόρου μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο).
-228.839 πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία αναγράφουν ποσά φόρων προς επιστροφή συνολικού ύψους 54.948.746 ευρώ.
-485.219 μηδενικά εκκαθαριστικά.
Στην καθυστέρηση υποβολής των δηλώσεων συνέβαλαν και οι πολλές εκκρεμότητες που υπήρχαν για τον τρόπο φορολόγησης ορισμένων  κατηγοριών φορολογουμένων όπως: αγρότες, «μπλοκάκια», ανείσπρακτα ενοίκια κλπ.
Σύμφωνα με τους λογιστές και φοροτεχνικούς ακόμα και η παράταση ενός μηνός δεν φθάνει για την ομαλή εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ζητούν μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 για όλες τις δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, κ.λπ..
Προτείνουν δε να υποβληθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου μόνο οι φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων.
Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 100 λογιστές και φοροτεχνικοί κατέθεσαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό να ακολουθηθεί η διαδικασία της «πρότυπης-πιλοτικής» δίκης, που ενεργοποιείται σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και κρίνεται επιτακτικό  να οριστεί άμεσα νομολογιακή γραμμή.
Το σκεπτικό της αγωγής είναι ότι το Ελληνικό Δημόσιο με τις πράξεις και παραλείψεις του παρεμβαίνει στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή  Φοροτεχνικού υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται «υπό συνθήκες αδικαιολόγητα δυσμενείς».
Sofokleousin.gr