Οι αυξήσεις σε μισθούς λόγω μείωσης της έκτακτης εισφοράς - Τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι


Οι αυξήσεις σε μισθούς λόγω μείωσης της έκτακτης εισφοράς  
Μικρές αυξήσεις στα εισοδήματά τους θα δουν χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι, εξαιτίας της μείωσης κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης. Αναλυτικότερα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με τους νέους συντελεστές έχει ως εξής:

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0,7% (από 1%) επί ολόκληρου του ποσού.
Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 1,4% (από 2%) επί ολόκληρου του ποσού.
Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ,με συντελεστή 2,10% (από 3%) επί ολόκληρου του ποσού.
Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 2,8% (από 4%) επί ολόκληρου του ποσού.
Σε εισόδημα έως 12.000 δεν επιβάλλεται εισφορά.
Τα οφέλη των φορολογούμενων:
Από 39 έως 60 ευρώ, για όσους εμφανίζουν εισοδήματα από 13.000 έως και 20.000 ευρώ.
Από 138 έως και 300 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 50.000 ευρώ.
Από 495 έως και 900 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.
Από 1.440 ευρώ και πάνω για όσους έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ.