Εκτροχιάστηκε ο προϋπολογισμός με «τρύπα» 3,95 δισ. στα έσοδα


 
Σε πλήρη εκτροχιασμό οδήγησε το προϋπολογισμό του 2014 η πρόωρη προκήρυξη των εκλογών με την τρύπα στα έσοδα να εκτοξεύεται στα 3,95 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται στο.. 1,05% του ΑΕΠ έναντι 1,8% του ΑΕΠ που προβλέπει ο προϋπολογισμός) που αντιστοιχεί σε 1,9 δις ευρώ.

Η τεράστια αυτή άνοδος από μήνα σε μήνα οφείλεται κατά περίπου 50 % στην μη είσπραξη εσόδων ύψους 1,9 δις ευρώ από την μη καταβολή των κερδών από την διακράτηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από την ΕΚΤ ( SMP’S) και τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες .

¨Όπως είναι προφανές η καθυστέρηση της καταβολής των εσόδων αυτών οφείλεται στην καθυστέρηση της συμφωνίας με την τρόικα αφού τα SMP’s για το 2014 είναι μέρος της δόσης των 7,2 δις ευρώ η οποία συνδέεται με την αξιολόγηση του μνημονίου.

Σε όρους κρατικού προϋπολογισμού ( φορολογικά έσοδα και έσοδα από ΠΔΕ) η τρύπα των εσόδων διαμορφώθηκε περίπου το 2,05 δις ευρώ λόγω επιμέρους υστέρησης των εσόδων από φόρο εισοδήματος ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ αλλά και της υστέρησης εισροών από κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία ( έσοδα ΠΔΕ ) ύψους 424 εκ ευρώ.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.620 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.529 εκατ. ευρώ ή 7,0 % χαμηλότερα έναντι του Προϋπολογισμού 2015.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.370 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.136 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.707 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του στόχου 5131 εκ ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.967 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.075 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (56.041 εκατ. ευρώ) ενώ μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου η υστέρηση των δαπανών έφτανε τα 1,8 δις ευρώ

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.375 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 866 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 584 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (42.416 εκατ. ευρώ), των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3.434 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.398 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.592 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.800 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1.152 εκατ. ευρώ για το 12-μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10-μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω το 12-μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.640 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 5.441 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και του επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 761 εκ ευρώ που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2015.

Πηγή: www.enikonomia.gr