Το προσωπικό του ΨΝΠΟ εκπαιδεύεται...Πρώτο εγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικήςΤετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2012 Τοπικά
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 6-2-2012 το πρώτο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού του ΨΝΠΟ στη Κατερίνη που οργανώθηκε από το..
ΨΝΠΟ, υλοποιείται από το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των πολιτικών ποιότητας που έχει ξεκινήσει από το έτος 2010 η Διοίκηση του Νοσοκομείου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΚΕΠΑ Πιερίας.
Συγκεκριμένα το προσωπικό του ΨΝΠΟ, μετά από σχετικό σχεδιασμό του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Εμμανουήλ Κοσμαδάκη στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζεται πλέον εντατικά στο Ψυχιατρείο, συμμετέχει σε μια σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης στο ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα υπάγεται μετά από έγκριση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στην ευθύνη του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ), οργανώθηκε από το ΨΝΠΟ προσωπικά από τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Κοσμαδάκη και την υπεύθυνη εκπαίδευσης του νοσοκομείου κα Μαλτζάρη Λίνα και υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ στη Κατερίνη, και είναι κομμάτι της συνολικής στρατηγικής Ποιότητας που έχει σχεδιάσει το ΨΝΠΟ στα πλαίσια εφαρμογής του ΣΔΠ EΛOT EN ISO 9001:2008 για το έτος 2012.

Το πρόγραμμα παρακολουθούν 21 εργαζόμενοι κυρίως νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό σε χώρους και τεχνολογικό εξοπλισμό πληροφορικής που παραχώρησε ΔΩΡΕΑΝ το ΚΕΚ ΚΕΠΑ Πιερίας στη Κατερίνη.

Θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα επιμόρφωσης στη Κατερίνη που εμπίπτουν στο σχεδιασμό και τους στόχους έτους 2012 του ΨΝΠΟ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί ήδη από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης είναι αυτό με τίτλο "Διαχείριση κρίσεων στο εσωτερικό περιβάλλον των δημοσίων οργανισμών και στην επικοινωνία με τον πολίτη" στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο "Προγράμματα δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης-Α.Π. 08).

Όλα τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και σε κάθε εκπαιδευόμενο που συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις αξιολόγησης-πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων χορηγείται ειδική Βεβαίωση Πιστοποίησης.

Όπως μας είπε ο Διευθυντής του ΚΕΠΑ κ. Σπανός "συνεργαζόμαστε με όλους τους δημόσιους φορείς της Πιερίας και ειδικά με το Ψυχιατρείο για τη βελτίωση των γνώσεων των εργαζομένων σε αυτό, και παραχωρήσαμε άνευ κόστους τις Πιστοποιημένες Κτιριακές εγκαταστάσεις μας και τον Πιστοποιημένο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό πληροφορικής που διαθέτουμε για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Επίσης παρέχουμε δωρεάν τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος".

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΨΝΠΟ κ. Κοσμαδάκη "το πρόγραμμα αυτό θα διευκολύνει τους 21 συμμετέχοντες να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί εξοικειωνόμενοι με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τα προγράμματα πληροφορικής υποστήριξης που εγκαθίστανται στο Ψυχιατρείο ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να γίνει πλέον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο στη λειτουργία του".

"Είναι μέρος της πολιτικής που σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε από το 2010 στο νοσοκομείο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Στρατηγικής Ολικής Ποιότητας και είναι ταυτισμένο και ενσωματωμένο στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε στα πλαίσια του EΛOT EN ISO 9001:2008".

"Για να πετύχουμε την Ολική Ποιότητα πρέπει να διοικούμε όσο γίνετε πιο αποτελεσματικά άρα και οι επιμέρους συντελεστές στη διοικητική πυραμίδα πρέπει να έχουν γνώση και δεξιότητες για να είναι καλοί πολλαπλασιαστές στη προσπάθεια επίτευξης της ποιότητας". "Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, όλα όμως με σχέδιο και όραμα για τη βελτίωση της ποιότητας στη Ψυχική Υγεία".

"Οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για υπηρεσίες ποιότητας και οι αιτήσεις συμμετοχής που διαχειρίζεται η υπεύθυνη ποιότητας και η υπεύθυνη εκπαίδευσης του ΨΝΠΟ ήταν πάρα πολλές". "Επιλέξαμε αξιοκρατικά και θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα επιμόρφωσης, αυτό είναι μόνο η αρχή".