Συνάντηση Διοικήσεων & εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και του ΨΝΠΟ Συνεχίζεται η προετοιμασία διασύνδεσης των δύο Νοσοκομείων


Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τοπικά
Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη συνάντηση των διοικήσεων, των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων και των προϊσταμένων των υπηρεσιών των δύο Νοσοκομείων αλλά και εκπροσώπων...
εργαζομένων των δύο Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Νομού μας, για την προετοιμασία της διασύνδεσής τους.
Η συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Κ. κύριο στόχο είχε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς όφελος του πολίτη του Νομού μας και όχι μόνο.

Η έναρξη της ενημέρωσης - συζήτησης έγινε από τον Διοικητή του Γ.Ν.Κ. κ. Αστ. Φαρμάκη, ο οποίος τόνισε μεταξύ των άλλων πως ένα από τα σπουδαιότερα βήματα που πρέπει να γίνουν, είναι η τροποποίηση των οργανισμών των δύο Νοσοκομείων.

Χρειάζεται να γίνει μια πολύ καλή συζήτηση με συμμετοχή όλων, και να εκφραστούν όλα τα τμήματα. Πρέπει να καταθέσουμε στο Υπουργείο, τροποποιημένο οργανισμό, και τον προϋπολογισμό του '12. Επειδή ο δικός μας οργανισμός είναι καινούργιος, θα γίνουν πολύ μικρές αλλαγές.

Πολλές και μεγάλες αλλαγές θα γίνουν σε Νοσοκομεία που έχουν πολύ παλιούς οργανισμούς. Αφού λοιπόν γίνουν οι τροποποιήσεις στους οργανισμούς και των δύο Νοσοκομείων, θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο προς έγκριση.

Τελειώνοντας ο κ. Φαρμάκης, αναφέρθηκε στις προτεινόμενες από το Υπουργείο συγχωνεύσεις τμημάτων και συζητήθηκε από τους παρόντες, ποια απ' αυτά είναι εφικτά και ποια χρειάζονται τροποποίηση.

Παίρνοντας το λόγο ο Διοικητής του ΨΝΠΟ κ. Εμμαν. Κοσμαδάκης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της πραγμάτωσης αυτής της συνάντησης αφού έγινε η ρύθμιση του πλαισίου της συνάντησης αυτής. Υπάρχουν ακόμη κάποια πράγματα που χρειάζονται συμπλήρωση.

Το έγγραφο που μας έστειλε ο Διοικητής της 3η ΥΠΕ κ. Ζηλίδης, συνέχισε ο κ. Κοσμαδάκης, προτείνει να γίνει η επί μέρους συζήτηση με τους αρμόδιους και να καταλήξουμε σε προτάσεις που θα πλησιάζουν στη κατεύθυνση που λέει η πρόταση της Υγειονομικής Περιφέρειας, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό ως προς την παροχή υγείας το Νοσοκομείο και ως προς την δυνατότητα αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού, ιατρικού, νοσηλευτικού κ.λ.π.

Οι κλίνες είναι 200 του Γ.Ν.Κ. και 200 του συνδεόμενου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου όπου απ' αυτές το Γ.Ν.Κ. έχει αναπτύξει τις 167 κλίνες και το ΨΝΠΟ τις 185.Ο δε αριθμός των γιατρών συνολικά θα ναι 104. Απ' αυτούς οι 85 είναι του Γ.Ν.Κ. και οι 19 του ΨΝΠΟ.

Στις μέχρι τώρα κλίνες που έχει αναπτύξει το Γ.Ν.Κ. θα μεταφερθούν και θα ενταχθούν και οι 22 κλίνες της κλινικής των οξέων περιστατικών του ΨΝΠΟ, για να στελεχώσει τη νέα μονάδα που κατασκευάζεται και θα τελειώσει πολύ σύντομα.

Έτσι λοιπόν πέρα από τους τομείς που προανάφερε ο κ. Φαρμάκης, προστίθεται και ένα ψυχιατρικό τμήμα, η κλινική των οξέων, που θα έχει συν 2 κλίνες δηλ. 24, θα έχει δε τους ξενώνες, τα οικοτροφεία και τα προστατευμένα διαμερίσματα με 40 κλίνες, αλλά και τις άλλες εξωνοσοκομειακές δομές (ΜΟΦΨΥ, Κινητή Μονάδα, ΟΚΑΝΑ κ.λ.π.).

Το βιοπαθολογικό και ιστοπαθολογικό που έχουμε εμείς με το αιματολογικό και ακτινολογικό που έχει το Γ.Ν.Κ., όλα αυτά θα γίνουν ένας εργαστηριακός τομέας.

Έτσι λοιπόν, συνέχισε ο κ. Κοσμαδάκης, συνενώνουμε τις δυνάμεις μας όπου μπορούμε και θα προχωρήσουμε για να έχουμε την καλύτερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και για να εξοικωνομηθούν οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι.

Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε γρήγορα στην κοινή δράση Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών και άλλων υπηρεσιών.

Τελειώνοντας ο κ. Κοσμαδάκης είπε πως τα δύο ιδρύματα θα διοικούνται από ένα 7μελές Δ.Σ. το Γ.Ν.Κ. και ένα 5μελές το ΨΝΠΟ και ευχήθηκε να υπάρξει καλή συνεργασία μεταξύ τους, προς όφελος του πολίτη.

Επίλογος της συνάντησης αυτής ήταν οι ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους εκπροσώπους γιατρών και λοιπού προσωπικού προς τους διοικητές των δύο Νοσοκομείων.