Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών της Μ.Ο.Φ.Ψ.Υ.Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 Τοπικά
Κατατέθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών, κατ' οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Ψ.Ν.Π.Ο., στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του ..
Υπουργείου Υγείας, όπου και εγκρίθηκε, εξασφαλίστηκε δε και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υλοποποίησή του.
Το πρόγραμμα λειτουργεί με ένα ψυχίατρο ως επιστημονικά υπεύθυνο και την ειδικά Θεραπευτική Ομάδα (Ε.Θ.Ο.), οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Η σύνθεση της Ε.Θ.Ο. αποτελείται από ένα (1) ψυχίατρο ενηλίκων, από ένα (1) ψυχολόγο, από ένα (1) κοινωνικό λειτουργό, από έξι (6)νοσηλευτές και ένα (1) διοικητικό υπάλληλο.
Η Ειδική Θεραπευτική Ομάδα, παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ' οίκον, σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή με διαταραχές συμπεριφοράς και καλύπτει γεωγραφικά όλο το Ν. Πιερίας.
Έργο της Ειδικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι:
- Η εγκαθίδρυση, σταθεροποίηση, ενίσχυση της Θεραπευτικής Σχέσης.
- Η συνέχεια της Ψυχιατρικής Φροντίδας.
- Η παρακολούθηση των ασθενών.
- Οι ατομικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις υποστηρικτικού, γνωστικού/ συμπεριφορικού τύπου.
- Η έγκαιρη παρέμβαση της Ε.Θ.Ο. για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής ώστε να αποφευχθεί η νοσηλεία του ασθενούς στην κλινική των οξέων περιστατικών.
- Η κατ' οίκον αντιμετώπιση της κρίσης (νοσηλεία, συντήρηση του ασθενούς), ώστε να μην απομακρυνθεί από το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον.
- Η ψυχολογική-συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια με στόχο μια πιο υγιή συναισθηματική σχέση για την αρμονική συμβίωση.
- Η εκπαίδευση της Οικογένειας σε θέματα που αφορούν την ασθένεια και την πρόληψη των υποτροπών της.
- Η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και η πορεία της νόσου.
- Η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, μέσω της βελτίωσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της δημιουργικής απασχόλησης.
- Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων αυτών σε κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
- Η διαρκή βελτίωση της λειτουργικότητας και η ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων τους, με τη δημιουργία εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων.
- Η καταπολέμηση του Κοινωνικού στίγματος με την συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, με προγράμματα δράσεων ανάπτυξης με εθελοντές και Συλλόγους.
- Η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας της Κοινότητας.
- Η υπεράσπιση των ατομικών και Κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
Στον προγραμματισμό της διαρκούς παρακολούθησης της εξέλιξης του ασθενούς και της αξιοποίησης των άλλων δομών ψυχικής υγείας προς όφελος του ασθενούς εντάσσονται:
- Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ανοικών ατόμων.
- Το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης.
- Τα εξωτερικά Ιατρεία του ΨΝΠΟ.
- Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.
- Οι κινητές μονάδες Ψυχικής Υγείας
- Οι εξωνοσοκομειακές δομές (Ξενώνες, οικοτροφεία. Διαμερίσματα)
- Η κλινική των οξέων περιστατικών του ΨΝΠΟ.
- Ο Ο.Κ.Α.Ν.Α.
Επίσης στο ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
Ο σχεδιασμός της φροντίδας/νοσηλείας, η εκτίμηση και η πορεία της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και των θεραπειών, οι σχέσεις με τα άλλα μέλη της οικογένειας, η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες στη κοινότητα, η ανάπτυξη σχέσεων με το υποστηρικτικό δίκτυο και η οργάνωση της απασχόλησης της εργασίας και της ψυχαγωγίας.
Τέλος η Διεύθυνση της Μ.Ο.Φ.Ψ.Υ. σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, συντάξανε ένα ερωτηματολόγιο που δίνεται με τις κατ' οίκον επισκέψεις και από τις απαντήσεις που συλλέγονται, παράγονται χρήσιμα συμπεράσματα που βοηθούν στη καλυτέρευση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Να σημειώσουμε εδώ ότι η ΜΟΦΨΥ έχει μετεγκατασταθεί σε κτίριο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και λειτουργεί προσφέροντας υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατ' οίκον από τον Ιανουάριο του 2011.