ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ - Το πρώτο βήμα του Καλλικράτη. Β' Δήμοι - Δημοτικές Ενότητες


Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2010
Οι περιφερειακές εκλογές είναι, διαδικαστικά, σχετικά «εύκολες» για τον ψηφοφόρο. Αφού πάρει τα ψηφοδέλτια (όσοι οι συνδυασμοί συν 1 λευκό) μπαίνει στο αντίστοιχο παραβάν (γράφει ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) επιλέγει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, σημειώνει τους σταυρούς προτίμησης του (για το πολύ μέχρι ...δύο υποψηφίους Περιφερειακούς Συμβούλους του  νομού μας) το βάζει στο φάκελο τον οποίο  κλείνει και τον ρίχνει στην κάλπη.
Με τους Δήμους όμως τα πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα. Το ψηφοδέλτιο είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος και ο ψηφοφόρος πρέπει να σημειώσει σταυρό ή σταυρούς σε τρεις ενότητες. Που είναι οι εξής:

1. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Εκλογικής Περιφέρειας.
2. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι των άλλων Εκλογικών Περιφερειών του ίδιου Δήμου.
3. Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι (Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας).

Ας δούμε τη νέα δομή και διαδικασία αναλυτικότερα.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ο νέος Δήμος Κατερίνης («Καλλικρατικός») προέκυψε από συνένωση έξι «Καποδιστριακών» δήμων που υπάρχουν σήμερα και καταργούνται από 1.1.2011. Οι «Καποδιστριακοί» αυτοί Δήμοι (και τα Δημοτικά τους διαμερίσματα) καταργούνται και ενσωματώνονται σε ενιαίο δήμο, αυτόν της Κατερίνης. Είναι δε οι εξής 1. Κατερίνης, 2. Ελαφίνας, 3. Κορινού, 4. Παραλίας, 5. Πέτρας και 6. Πιερίων.

Ο νέος Δήμος Κατερίνης έχει πληθυσμό 83.764 ατόμων, καλύπτει την έκταση που καλύπτουν οι έξι συνενούμενοι δήμοι και διοικείται από το δημοτικό Συμβούλιο (με 41 μέλη), την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. Οι δημότες των έξι δήμων εκλέγουν τον Δήμαρχο (εμμέσως) και τους 41 Συμβούλους ( άμεσα με σταυρό).

Για τη διαδικασία εκλογής και την εκπροσώπηση δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων καθιερώθηκαν οι εξής ενότητες:

α) «Εκλογικές Περιφέρειες»: που είναι όσοι και οι συνενούμενοι δήμοι (π.χ. Δήμος Κατερίνης εκλογικές περιφέρειες 6).
β) «Δημοτικές κοινότητες» : Τα τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των 2.000  κατοίκων.
γ) «Τοπικές κοινότητες» : Τα τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι και 2000  κατοίκων.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
Στο νέο δήμο Κατερίνης το Δημοτικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από 41 δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι δημότες του σημερινού δήμου Κατερίνης (Κατερίνη, Άνω Αγιάννης, Γανόχωρα, Νεοκαισάρεια, Σβορώνος) μπορούν να ψηφίσουν τρεις το πολύ υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Οι δημότες των υπολοίπων σημερινών δήμων 1) Ελαφίνας (Αρωνάς, Έλαφος, Εξοχής, Καταλώνια, Λαγόραχη, Μοσχοπόταμος, Π. Κεραμίδι, Τρίλοφος) 2) Κορινού (Κάτω Αγιάννης, Κορινός, Κούκος Ν. Τραπεζούντα, Σεβαστή), 3) Παραλίας (Καλλιθέα, Παραλία, Περίσταση), 4) Πέτρας (Αγ. Δημήτριος, Λόφος, Μηλιά, Μοσχοχώρι, Φωτεινά), 5) Πιερίων (Ελατοχώρι, Ρητίνη, Βρία) μπορούν να ψηφίσουν έναν υποψήφιο δημοτικό Σύμβουλο.

Ο κάθε δημότης των 6 σημερινών δήμων του νέου δήμου Κατερίνης μπορεί επίσης να ψηφίσει και έναν (το πολύ) υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας από τη δική του.

Δηλαδή ένας σήμερα Δημότης Παραλίας π.χ. μπορεί να σταυρώσει επιπλέον και έναν υποψήφιο από το σημερινό Δήμο Κορινού ή από οποιαδήποτε άλλο από τους άλλους 5 σήμερα Δήμους.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό από 2000 μέχρι 10.000 κατοίκους αποτελείται από 5 μέλη. Πάνω από 50.000 κατοίκους (όπως η Κατερίνη, και μόνο, στο νομό μας) αποτελείται από 15 μέλη. Σ’ όλες τις δημοτικές Κοινότητες, οι ψηφοφόροι σημειώνουν μέχρι 2 σταυρούς. Δημοτικές Κοινότητες στο νέο Δήμο Κατερίνης είναι: Κατερίνη, Σβορώνος, Κορινός, Καλλιθέα, Περίσταση, Λόφος.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στις Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος. Με πληθυσμό από 301 μέχρι 2000 μέλη. Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Οι ψηφοφόροι Τοπικών Κοινοτήτων σημειώνουν έναν (1) σταυρό.

Στο νέο Δήμο Κατερίνης τοπικές κοινότητες είναι όλες οι ενότητες πλην των έξι Δημοτικών κοινοτήτων που προαναφέρθηκαν.

Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ
Η σταυροδοσία στον Καλλικρατικό δήμο Κατερίνης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Γιάννης Κορομήλης