ΟΡΣΕ… Ή ΑΛΛΙΩΣ ‘ΠΑΡΕ ΠΕΝΤΕ’


http://imagehoster.milkman.gr/files/4bsv7bz39d55kpcmcvl3.jpg 

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010 
Σ . Β . Ο ΑΦΕΛΗΣ
Ο νομοθέτης πολύ σωστά προβλέπει σε περιπτώσεις δημιουργίας σκανδάλων την συγκρότηση εξεχαστικής επιτροπής από μέλη της Βουλής.
Σκοπός είναι να ξεχαστούν λεπτομέρειες και περιστατικά τα οποία θα προκαλέσουν διάσπαση της ενότητας του σώματος. Άλλωστε η ..Βουλή αποκαλείται Σώμα και είναι γνωστόν ότι κανένα μέλος του ανθρωπίνου σώματος δεν στρέφεται εναντίον του άλλου. Εκτός από την περίπτωση του καρκίνου. Αλλά το καρκινοπαθές μέλος αποκόπτεται ευθύς αμέσως και έτσι δεν μπορεί να εμποδίσει την λειτουργία του σώματος.
Η ελευθερία σκέψης και έκφρασης , σημαντικό συστατικό της Βουλευτικής ιδιότητας , διακρίνει πολλά από τα μέλη του Σώματος. Μπορεί το πόδι να κλωτσάει και το χέρι να παλινδρομεί , το κεφάλι να νεύει θετικά και τα φρύδια αρνητικά αλλά όταν απαιτείται να προχωρήσει το σώμα και να παράγει έργο τότε επιβάλλεται πειθαρχία και συντονισμός κινήσεων . Αυτό συμβαίνει και με τα μέλη του Σώματος.
Όταν πρόκειται να παραχθεί έργο ως εκ θαύματος παύουν οι ασυντόνιστες κινήσεις εκνευρισμού και εκφράσεις εντυπωσιασμού και επιβάλλεται η πειθαρχία και ο συντονισμός σκέψης και έκφρασης .
Το πλήθος των συμπερασμάτων πιστοποιεί την ουσία της εξεχαστικής επιτροπής της Βουλής η οποία σοφότατα λησμονεί τα γεγονότα και δίνει στο Σώμα την δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί . Όπως και το ανθρώπινο σώμα λησμονεί τον τραυματισμό χάριν της δραστηριότητας .
Το αποτέλεσμα είναι αξιοθαύμαστο και ικανοποιεί όλες τις τάσεις . Γι΄ αυτό συνήθως λένε στα εσωτερικά ζωτικά όργανα (βλέπε λαός) που εργάζονται για να παράγουν βιταμίνες και να συντηρήσουν το Σώμα «Όρσε …΄πάρε πέντε ΄για να ΄χεις να πορεύεσαι .»(ΤΟΠΙΚΗ) Σ . Β . Ο ΑΦΕΛΗΣ

ΚΡΑΧΤΗΣ