Σαρωτικοί έλεγχοι


Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009
 Σαφάρι για την αύξηση των εσόδων ξεκινούν από τον Ιανουάριο οι ΔΟΥ
Σαρωτικοί
έλεγχοι
Οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις ΔΟΥ το α' εξάμηνο του 2010 δίνει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που απεστάλη σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες για τις κατηγορίες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι. Αυτές είναι οι εξής:
* Οι ανέλεγκτες χρήσεις του παρελθόντος που παραγράφονται μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Πρόκειται για χρήσεις που είτε η προθεσμία παραγραφής τους λήγει κανονικά την ημερομηνία αυτή, είτε έληγαν σε προγενέστερες περιόδους και έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις του 2000, του 2001, του 2002 καθώς και του 2003.
* Χρήσεις που η προθεσμία παραγραφής τους έχει παραταθεί λόγω εντοπισμού εικονικών τιμολογίων κατά τον έλεγχο.
* Εκκρεμείς υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ετών 1997, 1998 και 1999 που η προθεσμία παραγραφής τους έχει παραταθεί μέχρι 30/6/2010.
* Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπήχθησαν στην ρύθμιση για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεών τους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.

* Σε επιχειρήσεις για τις οποίες από διασταυρώσεις των στοιχείων προκύπτει ότι δεν υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ και άλλες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και άλλων παρακρατούμενων φόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα καλούνται εντός πέντε ημερών να υποβάλουν τις δηλώσεις και να καταβάλουν το φόρο που τους αναλογεί σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινά τακτικός φορολογικός έλεγχος.