26.000 άνεργοι για 5μηνη εργασία σε 368 υπηρεσίες


http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20120110/engine/assets_LARGE_t_942_43333939_type11484.jpg 

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Οι πρώτες 26.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις προτάσεις 85 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και όλα πλέον είναι έτοιμα για την έκδοση των προκηρύξεων και την...
επιλογή των ανέργων.

Οι πρώτες 26.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις προτάσεις 85 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και όλα πλέον είναι έτοιμα για την έκδοση των προκηρύξεων και την επιλογή των ανέργων.
26.000 άνεργοι για 5μηνη εργασία σε 368 υπηρεσίες
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε επτά Περιφέρειες και οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε 368 υπηρεσίες. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από το ΑΣΕΠ των προκηρύξεων, που θα υποβάλουν οι συμπράττοντες φορείς.
Στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα υποβάλουν αιτήσεις για να επιλεγούν με βάση τα προσόντα τους και κοινωνικά κριτήρια.
Οι πρώτες προσλήψεις θα γίνουν στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από φορείς των υπόλοιπων έξι Περιφερειών.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
10.000 μηχανικούς, τεχνίτες και λογιστές ζητούν 50 εταιρείες εξόρυξης

Μεγάλες εταιρείες μεταλλείων, πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αναρτήσει στο Διαδίκτυο 10.000 θέσεις, για την κάλυψη των οποίων ζητούν άμεσα το κατάλληλο προσωπικό. Το «Εθνος - Εργασία» με την έρευνά του καταγράφει τη ζήτηση, τις ειδικότητες, τους όρους εργασίας και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
26.000 άνεργοι για 5μηνη εργασία σε 368 υπηρεσίες
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20120110/engine/assets_LARGE_t_942_43333939_type11484.jpg