Ασφάλεια ασθενών και ποιότητα υπηρεσιών υγείας


Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011
Συνάντηση  προϊσταμένων και υπευθύνων του ΨΝΠΟ  σχετικά με τις δράσεις  ποιότητας
Με  αφορμή  τον 2ο Εκπαιδευτικό κύκλο Σεμιναρίων  για... την ποιότητα με θέμα «’Ασφάλεια Ασθενών και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας. Η διεθνής εμπειρία και η Ελληνική πραγματικότητα» αλλά και της επίσκεψης ομάδας  που αφορά το ΙSO  των  τροφών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προϊσταμένων αλλά και υπευθύνων τμημάτων του ΨΝΠΟ.
Στη  συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της Διοίκησης του ΨΝΠΟ αλλά και ιατρικού  προσωπικού, ο Διατροφολόγος κ. Γ. Κυπαρίσσης ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τον τρόπο παραλαβής, ελέγχου, διαχείρισης αλλά και συντήρησης των εμπορευμέτων-τροφίμων που θα παραλαμβάνουν   από τους προμηθευτές.
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις-προτάσεις με στόχο πάντα την σωστή παραλαβή από τους προμηθευτές σύμφωνα με τους όρους του ISO.
Επίσης έγινε αναφορά και στο θέμα της καθαριότητας των δομών πάντα σύμφωνα με το ΙSO.
Επίλογος της συνάντησης ήταν η μικρή δεξίωση που παρέθεσε από ιδίους πόρους η αναπληρώτρια Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Γιανν. Καραθάνα  προς τους παρευρισκομένους αλλά και οι ευχές που ανταλλάχθηκαν  τόσο για την νέα χρονιά όσο και για την συνέχιση της άψογης συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων.