Τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικράΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΚΟΥ 2009
Μπορεί η κρίση να «ζόρισε» ιδιαίτερα κάποιες επιχειρήσεις, όμως σε κάποιες άλλες πρόσφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, και μάλιστα σε χαμηλό τίμημα. Για παράδειγμα, ο όμιλος ιχθυοκαλλιεργειών Σελόντα δεν κρύβει το γεγονός ότι ήδη εξετάζει νέες περιπτώσεις μικρομεσαίων εταιρειών του κλάδου με στόχο την εξαγορά τους. Σε ό,τι αφορά το τίμημα που θα καταβάλει σε περίπτωση συμφωνιών, το μεγαλύτερο μέρος του θα αφορά την ανάληψη των χρεών των προς εξαγοράν εταιρειών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών υπολογίζονται σήμερα σε 90 και, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, θα περιοριστούν στις 60 στο τέλος του 2009, ενώ μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουν απομείνει περί τις 40, με τις περισσότερες από αυτές να βρίσκονται υπό καθεστώς κηδεμονίας από τους μεγάλους του κλάδου.(ΠΗΓΗ)
ΚΡΑΧΤΗΣ (kraxtis-gr.blogspot.com)