Ο Μερς της ΕΚΤ υπενθυμίζει πως η συμμετοχή στην Ευρωζώνη είναι αμετάκλητη..

Εν μέσω παραφιλολογίας, δημοσιευμάτων και σκληρών διαπραγματεύσεων το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Ιβ Μερς υπενθύισε πως η συμμετοχή στην Ευρωζώνη είναι αμετάκλητη και η αποχώρηση από το ενιαίο νόμισμα δεν προβλέπεται βάσει της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Ιβ Μερς έδωσε αυτή την απάντηση ερωτηθείς σχετικά με το τι θα συνέβαινε εάν η Ελλάδα εγκατέλειπε την ευρωζώνη και το νέο σύστημα T2S της ΕΚΤ, για αξιόγραφα αποτιμημένα σε ευρώ, το οποίο τίθεται σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα.
Ο Μερς τόνισε ότι δεν θα ήθελε να υπεισέλθει στη σεναριολογία σχετικά με την αποχώρηση οποιασδήποτε χώρας από το ευρώ και πρόσθεσε πως η ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται στη συνεργασία και στην επίτευξη συμφωνίας ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο κύμα των χωρών που θα ενταχθούν στο σύστημα Target 2 Securities θα συμβάλλει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, εκτίμησε ακόμη ο Μερς.
Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία την 22η Ιουνίου, με τη σύνδεση σε αυτό της Ελλάδας, της Μάλτας, της Ελβετίας και της Ρουμανίας. Ο Μερς επισήμανε ότι δεν αναμένει να υπάρξει κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα όταν το σύστημα T2S για την ενοποίηση των διακανονισμών των άυλων τίτλων τεθεί σε λειτουργία.
«Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή μιας χώρας σε ένα τέτοιο σύστημα συμβάλει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα (...)», κάτι που «είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και ιδίως στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο Ιβ Μερς.