Κ.Κολτσίδα :Μια μικρή συνοψη όσων έγιναν τη διετία 2009- 20011.... για να μάθουν οι Ελληνες κάτι που έιναι αληθινό και το κρατάνε στη σκιά....

Κ.Κολτσίδα :Μια μικρή συνοψη όσων έγιναν τη διετία 09-11....
Επειδή ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αντιλαμβάνεται επικοινωνιακά παιχνίδια,και θα κρίνει τις κυβερνήσεις για το έργο τους.

Επειδή η φοροεισπρακτική και αντιμεταρρυθμιστική 2.5ετία Σαμαρά-Βενιζέλου έχει ταυτισθεί από πολλούς με την διετία Παπανδρέου


Επειδή η σημερινή κυβέρνηση λέει πολλά αλλά κάνει λιγότερα

Μια μικρή συνοψη όσων έγιναν τη διετία 09-11 (προσοχή, είναι σύνοψη, δεν είναι όλα όσα έγιναν):

- Το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε από τα 36 δισ. ευρώ (15,7% του ΑΕΠ) το 2009 σε 24 δισ. ευρώ (10,6% του ΑΕΠ) το 2010 (η μεγαλύτερη ετήσια δημοσιονομική προσαρμογή στην ιστορία της Ευρωζώνης).

- Το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε από 24,1 δισ. ευρώ το 2009 σε 11,4 δισ. ευρώ το 2010 (μείωση 5,4% του ΑΕΠ).

- Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν από 47,6% του Α.Ε.Π. το 2009 σε 44% το 2010 (μείωση 10 δισ. ευρώ περίπου). Από τα 10 δισ. τα 3 δισ. αφορούσαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις ενώ τα υπόλοιπα 7 δισ. τις υπόλοιπες δαπάνες του δημοσίου

- Οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες του δημοσίου μειώθηκαν 2 δισ. ευρώ μέσα σε 2 χρόνια, από 9,3 δισ. ευρώ το 2009 σε 7,3 δισ. ευρώ περίπου το 2011 (μείωση 22%).

- Τα ελλείμματα των δημοσίων επιχειρήσεων μειώθηκαν 35% το 2011

- Το 2010, παρά την μεγαλύτερη ύφεση (-3,5%) τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 50,9 δισ. ευρώ (αύξηση 4,9 % σε σχέση με το 2009)

- 7 νομοσχέδια σε 5 μήνες για να μπορεί το δημόσιο να αξιοποιεί τις λίστες και να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή

- βεβαιώσεις προστίμων στην υψηλή φοροδιαφυγή, εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών για αποφυγή διαφθοράς, νέες νομοθεσίες κλπ

- κατάργηση ευνοϊκών διατάξεων και αφορολόγητου

- Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – για 
πρώτη φορά στην χώρα

- Θεσμοθέτηση οικονομικού εισαγγελέα

- Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) – για πρώτη φορά στην χώρα

- δημοσίευσγ σε μηναία βάση τα ενοποιημένα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης και ληξιπρόθεσμες οφειλές – για πρώτη φορά στην χώρα

- Ν. 3895/2010, με τον οποίο έχουν καταργηθεί / συγχωνευθεί 77 φορείς, με ετήσιο δημοσιονομικό όφελος 11 εκ. ευρώ

- Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.

- Δημιουργία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

- αναμόρφωση του συστήματος των προσλήψεων και την καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ

- κατάργηση των stage

- ριζική μείωση του αριθμού των συμβασιούχων

- πάγωμα των προσλήψεων προσωπικού το 2010 πλην των τομέων της παιδείας, της υγείας και της ασφάλειας

- εφαρμογή για το 2011 του κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» και μετά «μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις».

- αξιοκρατικές προαγωγές στελεχών του δημοσίου από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π)

- Δι@ύγεια

- απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων

- Ενιαία Αρχή Πληρωμών στο δημόσιο

- ριζική αναμόρφωση του Βαθμολογίου - Μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων

- Καλλικράτης

- Δραστική μείωση των εκλογικών δαπανών

- 11% αύξηση στις εξαγωγές για το 2010 (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούσε για 2,8%)

- Το 2010 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε στο ιι,8% από 14% το 2009. Στο πρώτο εξάμηνο του 2011 παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση ύψους 900 εκατ. Ευρώ

- onestopshop - Υπηρεσία μιας Στάσης, σε 1 μέρα, σε 1 σημείο, με το μισό κόστος για τον επιχειρηματία – (πάνω από 3000 ελληνικές και ξένες εταιρίες ιδρύθηκαν 5 μήνες μετά την σύσταση της υπηρεσίας)

- νόμος για τη ριζική απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων

- νέο πλαίσιο λειτουργίας της νέας Επιτροπής Ανταγωνισμού 
(στην έκθεση του ΟΟΣΑ, χαρακτηρίζεται ως «ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός»)

- νομοσχέδιο για την Προ-πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

- σύσταση και την ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ, του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη

- νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

- σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων

- Σχέδιο Νόμου για την διεξαγωγή του δημοψηφισμάτων

- Πράσινο Ταμείο και την κύρωση Δασικών Χαρτών (Οι πρώτοι δασικοί χάρτες δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2011)

- σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

- νόμος για την ανακύκλωση

- απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

- Καταργηση Πολεοδομιών και ελαχιστοποίηση επαφών πολίτη με δημόσιες υπηρεσίες – που γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

- εφαρμογή του νέου τρόπου έκδοσης κανονισμού αδειών δόμησης

- Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ),

- νόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτήρια, εγκαταστάσεις και παραγωγικές διαδικασίες

- νόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτήρια, εγκαταστάσεις και παραγωγικές διαδικασίες

- Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

- επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

- νόμος για την Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων

- Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με τις Προβλέψεις των Οδηγιών της Ε.Ε. 2009/72 και 2009/73 («3η Ενεργειακή Δέσμη»), με σκοπό την ενίσχυση της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

- νόμος για την απελευθέρωση των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

- Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

- Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου Πληρωμής των Συντάξεων – απογραφή συνταξιούχων

- ηλεκτρονική συνταγογράφηση (33% περικοπή δαπανών = Μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μόνο σε ένα μήνα, τον Αύγουστο του 2011, υπήρξε εξοικονόμηση 40 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2009 - Το 2009 η φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων ήταν 5 δισ. ευρώ, το 2010 μειώθηκε σε 4 δισ. ευρώ και το 2011 σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ το 2012 επέστρεψε στα επίπεδα του 2004, δηλαδή στα 2,5 δισ. ευρώ)

- έλεγχοι για υποθέσεις παράνομης υπερσυνταγογράφησης και κυρώσεις όπου εντοπίστηκαν παρανομίες

- υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών το αργότερο

- εργόσημο, για την ένταξη στη νόμιμη εργασία του οικιακού ανασφάλιστου προσωπικού, των εργαζόμενων στον πρωτογενή τομέα

- Καθιέρωση Κάρτας Εργασίας σε τομείς με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

- Διοικητικές συγχωνεύσεις νοσοκομείων

- Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, που προκηρύσσει πλέον διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στη χώρα ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία φαρμάκων, τον Αύγουστο του 2011. Στα τρία πρώτα φάρμακα που αφορούσε, επετεύχθη μείωση τιμής κατά 80% : από 2.167.000 ευρώ που θα κόστιζε η αγορά των φαρμάκων αυτών, σύμφωνα με την προτεινόμενη αρχική τους τιμή, τελικά κόστισε 436.000 ευρώ)

- περικοπή δαπανών ΕΡΤ στο μισό (έγινε πλεονασματική – το σχέδιο εξυγίανσης αποσύρθηκε με ευθύνη της αντιπολίτευσης)

- δρομολόγηση διαγωνισμών για τις συχνότητες

- κοινές μετοχές και κρατικός έλεγχος μέχρι να εξυγιανθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας

- Νόμος για την παιδεία με ισχυρή πλειοψηφία και διακομματική συναίνεση

- Νόμος για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης»

- νόμος για την «Αναβάθμιση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού» που ρύθμισε το χρόνιο ζήτημα της αδειοδότησης των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης

- αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, θέτοντας τέρμα στο καθεστώς εκκρεμοτήτων και καταδίκης της χώρας επί 20 χρόνια

- Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει αφενός τα ακίνητα (αστικά και αγροτεμάχια) που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 6.500 περιαστικά και αστικά ακίνητα και περίπου 18 με 18.500 χιλιάδες αρχαιολογικούς χώρους και αφετέρου τις κηρύξεις και τις ζώνες προστασίας των αρχαιολογικών χώρων. Το έργο αυτό προστατεύει τη δημόσια περιουσία από καταπατήσεις και βελτιώνει τη διαδικασία απαλλοτριώσεων.

- Μητρώο των Πολιτιστικών Φορέων (ΥΠΠΟ)

- Μητρώο των Επιχορηγήσεων (ΥΠΠΟ)

- Νόμος για τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών ιδρυμάτων και μουσείων

- μείωση δαπάνης και εξωστρέφεια κρατικών σχηματων (ΥΠΠΟ)

- νόμος για την ιθαγένεια

- μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

- νόμος για τον ΕΛΓΑ : επανακαθορίζονται οι κανόνες για τη γεωργική ασφάλιση και τις κρατικές ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) στους αγρότες

- θέσπιση ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων

- νόμος «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» για αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από την επιρροή της εκτελεστικής

- νόμο «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος» για διαφάνεια στο δημόσιο βίο και γρήγορη απονομή της Δικαιοσύνης

- νόμος 3849 του 2010, με τροποποιήσεις προς το αυστηρότερο στην υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες

- νόμος 3932 του 2011 για αναδιοργάνωση ελεγκτικών μηχανισμών, θωράκιση χρηματοπιστωτικού τομέα και ανόρθωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

- Απλουστευση συστήματος αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων

- άρση του καμποτάζ στα κρουαζιερόπλοια

- μείωση του Φ.Π.Α. για τα τουριστικά καταλύματα

- απελευθέρωση της αγοράς επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων

Έγιναν και άλλα πολλά, αλλά περιέλαβα τα πιο ουσιαστικά .