Χωρίς αύξηση του ανταποδοτικού τέλους επανιδρύεται η ΕΡΤ


..

Χωρίς αύξηση του ανταποδοτικού τέλους επανιδρύεται η ΕΡΤ
Για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε το νομοσχέδιο για την επανίδρυση της ΕΡΤ χθες το απόγευμα και έως το πρωί της Πέμπτης, οπότε και θα κατατεθεί για συζήτηση στη Βουλή. Ο τίτλος του είναι «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920». Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και μέσα από την αναβίωση της ΕΡΤ Α.Ε. διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας χωρίς ασυνέχεια, η οποία θα λειτουργεί με πιστή τήρηση των συνταγματικών αρχών (αρθρ. 15, παρ. 2 του Συντάγματος), και η επίλυση των εργασιακών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν έως τώρα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει 19 άρθρα, η επωνυμία της νέας εταιρείας είναι Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.), ενώ ο διακριτικός τίτλος θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η εταιρεία θα επαναλειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη με μουσικά σύνολα, διαδικτυακούς τόπους και οπτικοακουστικό αρχείο. Προβλέπεται η επαναπρόσληψη όλων όσοι είχαν συμβάσεις αορίστου χρόνου που λύθηκαν με το «λουκέτο» της 11ης Ιουνίου 2013, οι οποίες αναβιώνουν από την ημερομηνία που θα πάρει ΦΕΚ το νομοσχέδιο και εφόσον αυτοί το επιθυμούν. Επίσης, οι συμβάσεις εργασίας στη ΝΕΡΙΤ διατηρούνται. Η επαναφορά αυτή, με βάση τα αναφερόμενα, δεν προκαλεί δημοσιονομική επιβάρυνση ούτε επιβαρύνει τον πολίτη. Η χρηματοδότηση της εταιρείας θα γίνει μέσω του ανταποδοτικού τέλους, το οποίο θα παραμείνει στο σημερινό ύψος των 3 ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπάρχει μέριμνα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ θα διορίζεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Απαρτίζεται από 7 μέλη, εκ των οποίων πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και τρία μέλη με ειδικές γνώσεις, που θα επιλέγονται με δημόσια πρόσκληση και δύο που θα εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, που θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ